پرده بیرونی یا Out Door
71

پرده بیرونی یا Out Door :

پرده های اسکرین و کرکره های چوبی و آلومینیومی را می توان در فضای باز اجرا کرد

*پرده اسکرین را به واسطه روکش پی وی سی که دارد می توان با لوازم Out Door درفضای باز اجرا کرد.

پرده کرکره چوبی با چوب های سرو و کاج و لوازم Out Door و کرکره آلومینیومی نیز با لوازم  Out Door در فضا های باز گزینه های مناسبی برای کنترل نور و باد  می باشد.