پرده بیرونی یا Out Door
پرده اوت در
پرده پارچه ای
Fabric Curtain
پرده پلیسه
پرده پلیسه
پرده پنل ترک
Panel Track
پرده رومن Roman Blinds
Roman Blinds
پرده زبرا
Zebra Roller Blinds
پرده عمودی
Vertical Blinds
ریموت کنترل 5 کانال
Remote Control Somfy
شید اسکرین
Shade Sun Screen
شید بلک اوت
Blackout Shade